Hålväg och fägata i Bönhult, Marks kommun.

Området omkring är odlat sedan mycket länge och lämningar av fossil åker finns.