Ekarebo skvaltkvarn

 

Ekarebo kvarn - vid Ekån i Istorp. Restaurerad skvaltkvarn som ligger en bit inne i skogen. Kvarnen anlades ursprungligen 1800 men flyttades nedströms 1841. Den tog ur bruk 90 år senare  och restaurerades 1950 och 1960.

 

Området har haft fler kvarnar och uppströms finns en dammanläggning. Den gamla kyrkvägen gick bland annat fram över den lilla fina stenbron längre ned på denna sida.

 

Foton 27 februari 2017 och  30 juli 2015

Källa: web - Kringla.nu från Riksantikvarieämbetet.

 

Kartbild - röd prick kvarnens läge. Söderut syns mossen med dammanläggningen ungefär vid "Stenbäck"

Och nedan några sommarbilder från samma miljö.