Hyssna gamla kyrka ligger vackert belägen på en kulle vid Surtan, en liten bit från nuvarande allfarväg.Stenvalvsbron som leder fram till kyrkan kom till på 1800-talet. Tidigare fanns där en träbro. Platsen är sedan mycket länge en knutpunkt eftersom Surtan var grund och relativt lätt att ta sig över just där.

 

Kyrkans ursprungliga del bygges på 1100-talet och den byggdes sedan om på 1700-talets senare del, då bland annat tornet tillkom. I slutet av 1800-talet var kyrkan för liten och den övergavs 1907 för en större kyrka, belägen någon kilometer längre bort. Under många är förföll sedan kyrkan.

 

Nu är kyrkan åter i bruk då och då. Bland inventarierna märks nog mest det triumfkrucifix som står vid altaret. Det hade gömts undan vid reformationen och hittades under golvet vid renovering. Altarskåpet som stod där tidigare såldes på auktion och lär finnas i Tostareds kyrka.

 

Några av takvalvsmålningarna är från 1696 och utförda av Anders Falck. Andra utförda något senare; 1728 av Sven Wernberg.

 

Stenvalvsbron är från 1855.