Livets mening är helt enkelt att ständigt vara på utkik efter frestelser. Det finns långt ifrån tillräckligt i den vägen.

Oscar Wilde

 

Nu
är det andra tider

 

Från första mars 2018 kan Per Blanck återigen ta uppdrag inom folkhälso-området.

 

Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

 

 

Simon Blanck tar uppdrag som handlar om foto, design och liknande.

Kontakt - simonblanck.se

 

Folkhälsobloggen

Lite skrivet om och angående det här med folkhälsoarbete.

Folkhalsa

 

Hemsidor vi administrerar för närvarade:

Alkoholpolitiskt forum - väst

Marks Teatergrupp

Fritsla föräldraprogram

 

 

 

 

 

 

 

Fritsla föräldraprogram är utformat för föräldramöten i årskurs 7 och 8. Programmet innehåller förslag till uppläggning av två föräldramöten och syftar till att ge tonårsföräldrar handlingsberedskap.

 

Programmet används i sin helhet av Marks Kommun och i valda delar av Härryda kommun.

Det är fritt att använda och manualen kan laddas ned från programmets hemsida

www.blanck.se/ff

 

Jag skräddarsyr gärna utbildningar för personal som vill använda programmet i sina kommuner.

 

"...har varit tvärsäker
på vad jag tänkt och tyckt men jag förstod
att det fanns flera

andra sätt också.”

Om företaget

Per Blanck Utveckling arbetar med metodutveckling och projektledning inom folkhälsoområdena sex och samlevnad och alkholförebyggande.

Företaget startade 1991.

Företaget sysslar även med utredningsuppdrag, utvärdering och enkätundersökningar.

Hemsidor är ett enkelt och relativt billigt sätt att kommunicera information. Jag kan skapa enklare web-platser och ta på mig att sköta dem.

Uppdragsgivare är flera kommuner i Västra Götaland, föreningar, VG-regionen, Statens Folkhälsoinstitut m.fl.

Per Blanck har en magisterutbildning i socialt arbete, har arbetat inom kommunal socialtjänst som fältassistent, som folkhälsoplanerare och som biträdande forskare vid Enheten för socialmedicin, Göteborgs Universitet.

Kontakt:
E-post: per@blanck.se  -  Telefon 0320-740 19

Adress: Aratorpsvägen 27   511 71 FRITSLA

Alkoholinformation på gymnasiet

"Bra, kul och väldigt lärorikt, det får alla
att tänka till
på hur de verkligen står. Superbra!"

 

 

Under en lång rad av år har Marks Gymnasieskola anlitat mig för att hålla i klassvisa diskussioner kring alkohol och droger i alla klasser åk 2.

 

Syftet är att ungdomarna skall bli mer medvetna om egna och andras attityder till alkohol. Några av övningarna går ut på att ge en ökad handlings-beredskap för olika situationer, som t.ex. langning. Behovet av faktakunskap är stort bland annat kring skador på individ och samhälle.  Risker med alkohol och trafik tas också upp.

 

 

 

 

 

 

 

E-post: per@blanck.se  -  Telefon 070 558 31 21 -  Adress: Aratorpsvägen 27 511 71 FRITSLA  Sverige