Himlen över din grav och dagarna du legat där

 
Simon Blanck, Rydals museum
29 november 2012 - 6 januari 2013

Jag har bestämt mig för att fotografera himlen över Karin Boyes grav. Jag är inte riktigt säker på

varför men det känns som en naturlig fortsättning på mitt intresse för hennes liv och verk.

 

...

 

I dagarna ligger både dödens löfte om frid men samtidigt dess skrämmande utsträckning i tiden. Jag

skriver ner varje dag hon legat i graven. Det börjar 1941 och när jag kommit fram till början av

åttiotalet har jag redan passerat antalet dagar hon levde. Några år senare 1986 föds jag och det blir

då också en avräkning av de dagar jag levt. Om jag under hela mitt liv skulle fortsätta skriva ner alla

dagar hon legat där skulle jag ändå bara komma fram till den dag då det är dags att starta ett

liknande arbete om mig själv. Och jag skulle bara ha skrivit ner en bråkdel av den tid som döden

varar. Nämligen för alltid.