Livets mening är helt enkelt att ständigt vara på utkik efter frestelser. Det finns långt ifrån tillräckligt i den vägen.

Oscar Wilde

 

 

Kunskap och restriktioner

Oavsett vilken den psykoaktiva drogen är, gäller ur folkhälsosynpunkt ungefär samma metoder och förhållningssätt när det gäller att förebygga och främja hälsa.

Huvudingrediensen är att begränsa tillgängligheten, men eftersom detta ofta kräver inskräkningar i den personliga friheten är information och utbildning viktigt. På så vis skapas förståelse för varför inskräkningen behövs.

Utöver detta behövs insatser för att hjälpa och stödja individer i olika stadier av bruk/missbruk.

Folkhälsoarbetet har haft stora framgångar på detta område. Rökningen har minskat kraftigt de senaste 20 åren och detta sannolikt tack framgångsrik användning av strategin ovan.

Aktuellt

Undervisning

Publicerat

Tobak

Narkotika

CAN:s drogvaneundersökning

2012 års undersökning för grundskolan årskurs 9 och gymnasiets årskurs två är inte publicerad som rapport ännu, men några av resultaten har publicerats som pressmeddelande

>>>HÄR

 

Alkoholpolitiskt forum väst

Är en förening för alkoholpolitiskt intresserade som bedriver opinionsbildning för en restriktiv alkoholpolitik. Deras aktuella aktiviteter finns på denna hemsida

 

Alkoholpolitik.nu

Förbättrad ANT undervisning

 

Jag har under många år arbetat som projektledare på både grundskolor och gymnasieskolor för att utveckla ANT-undervisningn på skolan. Några exempel finns i rapporter i .pdf-format som du kan hämta hem här.

 

Gymnasieprojektet som pågick under flera år i Mark och Lerum och nu har fortsatt i Mark omfattade både grundskolan och gymnasiet.

>>>HÄR

 

En populär framställning om den röda tråden i Lerums Kommun

>>>HÄR

 

En bra början

 

Utvärdering av det alkohol- och drogskadeförebyggande arbetet i Västra Götaland. En rapport som färdigställdes 2006 och som beskriver och utvärderar kommunernas alkohol- och drogförebyggande arbete. Rapporten konstaterade bland annat att det skett ett omfattande arbete på många plan, men att arbetet varit alltför lite baserat på evidens och inriktats för mycket på ungdomar. I rapporten föreslås satsningar på färre och mer områden vilket kan säkerställa en större uthållighet.

 

 

Rapporten skrev jag tillsammans med docent Fredrik Spak när jag var anställd vid Enehet för socialmedicin Göteborgs Universitet. Den kan i sin helhet laddas ned >>>HÄR

 

Drogvanemätningar

Jag har under åren genomfört en rad drogvanemätningar på uppdrag av kommuner. Här några exempel med länkar till kommunernas hemsidor:

Uddevalla, Gymnasiet (pdf)  , grundskolan (pdf)

Stenungsund

Tjörn

 

 

 

Tobaksfakta

 

är den utförligaste samlade resursen på nätet när det gäller folkhälsoinriktad tobaksinformation.

 

>>>HÄR

 

 

Skador av hasch
och marijuana

- en skrift från Statens folkhälsoinstitut som på ett relativt lättlkäst sätt går igenom skade-verkningar och de senatse vetenskapliga rönen på detta område

Snudd på obligatorisk läsning för alla inom skola, fritid och socialtjänst som möter ung-domar och föräldrar i dessa frågor.

Kan laddas ned >>>HÄR

Att förebygga
på den kommunala kartan

 

Lärandecirkel om lokal alkohol- och drogprevention

Här hittar du en folder som summerar vad vi kom fram till i en lärandecirkel i norra Bohuslän vid några träffar under 2010.

>>>Folder, pdf

 

Lokalt alkohol-och drogförebyggande arbete - bibliotek

Här finns en uppdaterad samling litteratur som är användbar i det lokala alkohol- och drogförebyggande arbetet. Sidan länkar till både svenska och utländska källor.

För att komma till samlingen - klicka på bilden ovan, eller

>>>HÄR

 

 

E-post: per@blanck.se  -  Telefon 070 558 31 21 -  Adress: Aratorpsvägen 27 511 71 FRITSLA  Sverige