Lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete

Biblioteket

Focus on prevention -

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Ladda ned här

Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger

En multidimensionell och preventivt

inriktad kunskapsöversikt med hermeneutiskt socialpsykologiskt fokus

John Lilja och Sam Larsson

FHI:s webplats HÄR (pdf)

FHI:s skrifter om lokalt arbete mot alkohol och narkotika (2006)

1. Policy för prevention

2. Metoder för kartläggbing och uppföljning

3. Mobilisering, opinionsarbete och media

4. Tillsyn över alkohol i lokalsamhället

5. Ansvarsfull alkoholservering

6. Föräldrar är viktigast

7. Skolan kan förebygga

8. Alkoholförebyggande insatser i primärvården

9. Trafiknykterhet

10. Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet

Kostnader för alkohol och narkotika - Beräkning av samhällets direkta kostnader 2003

Socialstyrelsen 2010

Socialstyrelsen - HÄR

Rapporter drogvanemätningar

Grundskolan - södra älvsborg

Gymnasiet - södra älvsborg

Studieblad

Konfidensintervallets betydelse - om man jämför

Standardverk

Alkohol ingen vanlig handelsvara - Babor m fl 2004

Den svenska supen i det nya Europa - red Andreasson 2002