Fritsla föräldraprogram

Organisation

Jag tror att det är viktigt att man i en kommun  bygger upp en stabil organisation för  att stödja föräldrar. Den personal som engageras  måste ges kunskaper om hur man  kan arbeta med föräldrar, ha aktuell information  om alkohol- och narkotikafrågor och få rutin på hur man möter föräldrar  i gruppsamtal.

Alkoholfrågor är för de  flesta mycket värdeladdade. För att skapa  ett bra klimat i mötet med andra vuxna  är det viktigt att man vet hur folk brukar  resonera och kan bemöta dem sakligt och  med humor och respekt. 

 

 

Därför bör man bilda ett föräldrasamtalsteam  i kommunen med fem-sex personer  som tillsammans arbetar med föräldramöten  på högstadiet och utvecklar denna  verksamhet.

Det borgar för att denna viktiga uppgift utförs proffessionellt och kvalitetssäkrat!

Så har man gjort i Marks Kommun  där Fritsla föräldraprogram nu använts i mer än fem år. Ungdomsutvecklarna och personal från socialtjänsten bildar ett team som tillsammans driver verksamheten.

>>>Läs mera om det här