Fritsla föräldraprogram

Förslag till uppläggning
av ledarutbildning

Här finns ett förslag till hur en ledarutbildning kan läggas upp. Kostnaden för en komplett utbildning enligt detta program är cirka 12 000 kr, plus resa och moms.

>>>Ledarutbildning, förslag.