I de flesta kommuner är man angelägen  om att försöka skjuta upp ungdomars  alkoldebut och minska berusningsdrickandet  bland ungdomar. Preventionsforskningen  har visat på två vägar för att  uppnå detta mål. Det ena är att minska  ungdomars tillgänglighet till alkohol, det  andra att stödja föräldrar i sin fostrarroll.

 

Redan för 14 år sedan började jag utarbeta ett föräldraprogram som jag provade vid ett stort antal klassmöten. Under årens lopp har det väl blvit ett femtiotal. Programmet bygger mycket på att föräldrar skall få tillfälle att diskutera och ge varandra inspiration och kraft att hantera de roliga, men tuffa tonårsåren.

 

Utvärdering

Fritsla föräldraprogram utvärderas av föräldrarna på en speciell enkät varje träff och dessa sammanställs sedan.

Här finns en sådan sammanställning 

Göteborgs Universitet har gjort en långtidsuppföljning av programmet som konstaterar att:

"Resultaten visar att programmets träffar fått föräldrarna att känna sig mer förberedda inför tonårstiden, bekräftade och stärkta i sin roll som förälder och i föräldragemenskapen.

Slutsatsen är att föräldrarnas upplevelse av träffarna stämmer väl överens med programmets målsättningar."

>>>Hela utvärderingen kan du läsa här.

Fritsla föräldraprogram

"Mycket bra när man får träffa föräldrar som har barn
i samma ålder.

Man ställs inför så mycket så det är bra att få byta erfarenheter."

 

Aktuellt

Ladda ned programmet

CAN:s drogvaneundersökning

2012 års undersökning för grundskolan årskurs 9 och gymnasiets årskurs två är inte publicerad som rapport ännu, men några av resultaten har publicerats som pressmeddelande

>>>HÄR

 

Härryda

 

Härryda kommun har använt en hel del idéer och övningar från Fritsla Föräldraprogram i sitt program Aktiva föräldramöten.

 

 

IQ-projekt 904

Fritsla Föräldraprogram finns även registrerat som IQ-projekt. Du kan läsa mer om det på IQ:s hemsida

>>>HÄR

Årskurs 7

 

Manual och övningar för programmet
årskurs 7

 

>>>HÄR

 

Årskurs 8

 

Manual och övningar för programmet
årskurs 8

 

>>>HÄR